Portalen

Ramsdal med omnejd är ett stort Fritidsområde med drygt 400 fastigheter.

Ladda ner Ramsdals broschyr här

Fastighetsägare inom Ramsdal är obligatoriskt medlem i två föreningar:

• Ekonomiska föreningen S:t Anna Skärgård med 349 fastigheter ansvarar för våra vatten- och reningsverk, skog och mark samt vissa fritidsanläggningar så som två badplatser och fotbollsplaner samt boulebana.

• Ramsdals Vägförening med 407 fastigheter ansvarar för underhåll av tillfartsvägen samt vägarna inom Ramsdal och Djursunda, sammanlagt två mil väg. Det åligger varje fastighetsägare att ansvara för skötseln av till fastigheten angränsande diken.

Adressändring

Vi har ingen automatiskt uppdatering av vårt adressregister. Utan varje fastighetsägare måste uppge vilken adress man vill ha för att få våra utskick.

 

Maila till:

Styrelsen

Adress:

Tomtkontoret

Hamnvägen 2

61040 Gusum
Ramsdals.se © 2017

• Portalen »

   Sammanbinder de två

   föreningar som finns i

   Ramsdal med omnejd

Ramsdal.se

• Ramsdals Vägförening

   org nr: 72 50 00 - 5290