Protokollet är något försenat  pga semestertider

men läggs ut på hemsidan senast vecka 28.