Styrelsen

Välkommen till vår

officiella Hemsida!

Styrelsen 2017

Kontakta i första hand personen i den grupp som ditt ärende gäller!

Ordförande:

Bengt Imberg

070-563 26 05

bengt.imberg@noldor.se

 

 

Vice ordförande

Ewa Gouranius

073-636 60 08

ekf@ramsdal.se

 

Sekreterare:

Pentti Mäkilä

070-357 32 09

propam48@hotmail.com

Ekonomiadministratör

Marie Fredriksson

070-915 28 04

marie.fredriksson@du-teknik.se

 

Fritid och badbryggor: 

Tomas Nilsson

011-15 96 89

tompa.kimstad@telia.com

 

 

Mats Sternhag

070-520 29 98

matssternhag@gmail.com

ersättare

Skog, mark, fastigheter, elkraft:

Håkan Danielsson

076-765 62 00

hdanielsson@hotmail.com

 

 

Dennis Gouranius

073-636 61 35

familjengouranius@hotmail.com

Vatten & avlopp:

Göran Persson

011-13 55 54 eller 070-574 43 02

margareta.engelbrekt@hotmail.se

 

 

Haita McMurray

073-772 14 06

haita.mcmurray@gmail.com

ersättare

Valberedning:

Jan-Gunnar Isberg

070-777 73 82

Bengt Röken

0121-622 21

Leif Ljung

070-323 17 81

Övrigt

Uthyrning av Tomtkontoret:

Leif Ljung

Sågvägen 20

070-5 74 47 20 eller 070-323 17 81

Jour VA:

Mattias Lindgren

070-551 78 75

Uthyrning av släpkärra:

Krister Hultgren

0121-620 76, 073-064 69 67

Skyddsjägare:

Jan Wirenborg

070-645 05 71

 

Lars Andersson

070-642 16 77

Webbansvarig:

Pentti Mäkilä

070-357 32 09

propam48@hotmail.com

Copyright ® 2015

Ekonomiska Föreningen

S:t Anna Skärgård

Ekonomiska Föreningen

S:t Anna Skärgård

725000-5308