Portalen

Välkommen till vår officiella
Hemsida!

Vår Förening

Ekonomiska föreningen
S:t Anna Skärgård
Föreningen har till ändamål att främja de ekonomiska intressen som är gemensamma för
föreningens medlemmar i egenskap av ägare till fastigheter avstyckade från Ramsdal 7:1 i S:t Anna socken och Söderköpings kommun i Östergötlands län.

Dokument

 

 

 

Styrelsen 2014

Kontakta i första hand ledamöter i den grupp ditt ärende gäller!


Ordförande:
Bengt Imberg
070-563 26 05
bengt.imberg@noldor.se

 
Sekreterare/webbansvarig:
Pentti Mäkilä
070-357 32 09
propam48@hotmail.com

 
Kassör:
Solweig Lindroth
0121-621 55 eller 070-634 76 04
lindroth.012162155@telia.com


Fritid och badbryggor: 
Krister Bonnevier
070-518 97 01
krister@wnet.se

Peter Tollwé 
011-10 55 85 eller 076-943 37 07

peter.tollwe@gmail.com


Skog, mark, fastigheter, elkraft
Håkan Danielsson
0142-210 88 eller 072-217 42 60
 
Dennis Gouranius
011-10 30 77 eller 073-636 61 35
familjengouranius@hotmail.com
 

Vatten & avlopp:

Lars Gustavsson
011-10 78 11
largu86@gmail.com

Håkan Sandström
0121-623 06 eller 070-172 55 69

 

 

 

 

 

 

Ersättare

Alf Lindgren
013-15 05 92 eller 070-948 15 42
alf.lindgren1@gmail.com
ersättare för Skog & Mark

Ewa Gouranius
011-10 30 77 eller 073-636 60 08
familjengouranius@hotmail.com
ersättare för Vatten & Avlopp

Lena Jonsson
070-989 53 53
lena.jonsson18e@gmail.com
ersättare för Fritid


Valberedning:
Jan-Gunnar Isberg
070-777 73 82

Bengt Röken
0121-622 21


Leif Ljung

070-323 17 81

 

 

 

Övrigt 2014

 

Jour
Mattias Lindgren
070-551 78 75

Uthyrning av släpkärra
Krister Hultgren
0121-620 76, 073-064 69 67

Skyddsjakt
Jan Wirenborg
0121-621 44, 070-645 05 71

Lars-Erik Andersson
0121-621 67, 070-642 16 77
                

 

 

 

 

Copyright ® 2011 Ekonomiska Föreningen
S:t Anna Skärgård
 
Ekonomiska Föreningen
S:t Anna Skärgård