Startsida

Ekonomiska Föreningen

S:t Anna Skärgård

725000-5308

Ekonomiska föreningen

S:t Anna Skärgård

Föreningen har till ändamål

att främja de ekonomiska intressen som är gemensamma för

föreningens medlemmar i egenskap av ägare till fastigheter avstyckade från Ramsdal 7:1 i S:t Anna socken och Söderköpings kommun i Östergötlands län.

 

Dokument

Copyright ® 2015

Ekonomiska Föreningen

S:t Anna Skärgård

Välkommen till vår

officiella Hemsida!

Ramsdal i

S:t Anna

Skärgård

Östergötland

Sverige

Hemsidan är

uppdaterad den

21 maj

(Startsidan)

Hemsidan uppdateras ständigt och vi tar tacksamt emot förslag på

förbättringar och nya idéer för att göra vår hemsida ännu bättre.

Dessa kan skickas till: propam48@hotmail.com

_________________________________________________________________________________________

Observera bevattningsförbudet

Bevattningsförbud gäller, under juni, juli och augusti.

 

2018-05-21

_____________________________________________________________

BÅTAUKTION/BUDGIVNING

 

I höstas genomförde Skog och Mark tillsammans med frivilliga medlemmar en omfattande strandstädning. Förutom att det bortforslades 2 containrar med skräp, togs ett antal båtar omhand som inte hade någon märkning och som uppenbarligen inte använts på många år. Via hemsidan har medlemmar beretts möjlighet att hävda ägarskap till dessa båtar. Ingen har hört av sig i skrivande stund.

 

Dessa båtar kommer nu att säljas genom auktion/budgivning, med Skog och Mark representant närvarande, lördag 2 juni klockan 1000. Medlemmar som inte har möjlighet att närvara kan lämna bud per telefon. Varje objekt är märkt med en siffra och säljs i befintligt skick. Platsen är gräsplätten mellan Gropviksbadet och rishögen. Intäkterna tillfaller naturligtvis EKF! Välkommen!

 

MVH

2018-05-16

Styrelsen/Skog och Mark

 

Dennis Gouranius, 0736-366135

Håkan Danielsson, 0767-656200

____________________________________________________________

VIKTIG INFORMATION OM MILJÖSTATIONEN I RAMSDAL

 

Alla med hus i Ramsdal, fast boende eller fritidsboende, har fått information från Söderköpings kommun om det förändrade renhållningssystemet som ska införas. De fast boende behöver inte aktivt välja utan kärlen byts ut i september-oktober. Alla med fritidshus kan göra ett val. Efter samtal med renhållningschefen i kommunen framkommer att beslut har fattats att avveckla miljöstationen i Ramsdal i direkt anslutning till att kärlen byts ut i september-oktober. Denna information är viktig för er medlemmar att ha inför att ni kan göra ett val nu under maj månad om vilket slags kärl ni vill ha vid fritidshuset.

 

/styrelsen

 

208-05-10

______________________________________________________________________________________

KABELUTSÄTTNING

 

I samband med ip-onlys och eon`s schaktarbeten i Ramsdal är det viktigt att egna kablar markeras.

 

Behjälplig är Mattias 070-5517875

 

2018-05-10

Styrelsen

_______________________________________________________________

 

Grävarbeten EON och IP-Only

Vecka 19 kommer EON att påbörja grävarbeten för att markförlägga el-kablar, dvs man byter ut nästan samtliga luftledningar. EON kommer också att byta ut en del kopplingsskåp/mätarskåp och samtidigt samförlägga åt IP-Only (så vi slipper dubbla grävarbeten). IP-Only kommer att påbörja sina markarbeten så snart som förbesiktning har utförts tillsammans med Ramsdals Vägförening. Exakt tidpunkt för detta är inte fastställd men det kommer att påbörjas nu under våren.

 

Med vänlig hälsning

 

2018-05-08

Styrelsen/Skog och Mark

_______________________________________________________________

Samtycke enligt personuppgiftslagen

 

Den 25 maj 2018 ersätts personuppgiftslagen med dataskyddsförordningen, GDPR

 

Ekonomiska föreningen S:t Anna Skärgård informerar på detta sätt hur vi behandlar dina personuppgifter som medlem i föreningen.

 

Vi är enligt Lagen (1987:667) om ekonomisk förening skyldig att behandla personuppgifter om dig i ett register som vi använder för att kunna kalla dig som behörig medlem till medlemsmöten och för att kunna administrera föreningens fakturor.

 

De uppgifter vi samlar in och behandlar för medlemmar är namn, adress, telefonnummer, mejladresser och husbeteckning.

 

För styrelsemedlemmar gäller även utöver ovanstående för Bolagsverkets och bankens räkning även personnummer.

 

Viktigt att veta är att medlemsuppgifterna bara behandlas av oss inom föreningen.

 

Du har enligt 26§ personuppgiftslagen (1998:204) rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftlig undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att enligt 28§ personuppgiftslagen begära rättelse i fråga om personuppgifter som behandlar om dig.

 

Ekonomiska Föreningen

S:t Anna Skärgård

725000-5308

 

2018-05-08

__________________________________________________________________________

Styrelsen informerar

Den nyvalda styrelsen har nu konstituerat sig och genomfört ändringsanmälan till Bolagsverket.

En del praktiska detaljer återstår för att vi ska vara i full funktion. Men jag vill ändå, som nyvald ordförande, beskriva lite av det vi som styrelse har i uppdrag att göra och vad vi ser som mest angeläget att ”ta tag i”. En sak är just det ni ser nu – mer kommunikation från styrelsen om vad

som sker i området och tankegångar som framförs både till och inom styrelsen. Vår intention är

att åtminstone en gång per månad meddela oss via hemsidan, ibland kanske i bara en fråga,

ibland i flera när så behövs. Vi är därför tacksamma för alla frågeställningar och åsikter ni som medlemmar har och ni får gärna kontakta oss – via mejl eller telefon!

 

I den tidigare styrelsen (2016-2017) diskuterade vi mycket det engagemang och krafter som finns hos medlemmarna, och hur detta kunde komma till uttryck som ideella uppdrag. Alla vi som har

hus i Ramsdal är ju medlemmar i den ekonomiska föreningen, som bygger på frivillighet och

idealitet. Styrelsen i sig är satt att förvalta de värden vi har i bland annat skogen, marken och vår tekniska infrastruktur. Tidigare styrelsen har förbättrat och förädlat dessa värden – allt är inte klart än men vi ligger väldigt bra till. Men styrelsen har inte i uppdrag att förverkliga medlemmarnas drömmar om en rik och givande fritid – det är endast medlemmarna själva som kan skapa dessa mervärden. Och i Ramsdal har vi en lång tradition av ideellt arbete och frivillighet för att skapadetta mervärde för både oss själva och för våra grannar. Styrelsen märker dock att den traditionen ”mattas av”. Med stor förståelse för att livskarusellen inte alltid tillåter att man gör något för sin nästa, så vill vi ändå uppmärksamma att våra gemensamma traditioner exempelvis valborgsfirande och midsommarfirande måste komma ur en ideell och frivillig insats utan egen vinning. Vinsten ligger i att man som granne får njuta av de cirka 6 år som går emellan till det att man själv det sjunde året måste arrangera firandena och ”ge tillbaka”. I år är det ett litet fåtal familjer/boende som engagerar sig för att ett midsommarfirande ska kunna hållas men det kommer att se annorlunda ut med tanke på att det finns för få personer för att kunna hålla kaffeserveringen igång. Vi vill därför att de som anser att det är värdefullt att vi ska kunna fira valborg och midsommar i området funderar över om de vill starta en festkommitté. Tidigare har en budkavle gått mellan de vägar som har i uppgift att ordna festligheterna – men när inte budkavlen tas emot så måste festligheterna ordnas på annat sätt, om man anser att det är viktigt med dessa traditioner!

 

Med detta sagt vill vi också på förhand meddela att både vi och vägföreningen planerar det extra årsmötet för andra omgången röstande kring nya stadgar till den 16 juni utanför Tomtkontoret. Kallelser jobbas just nu fram av de båda sekreterarna, så att dessa kommer medlemmarna tillhanda inom stadgans utsatta tid.

 

Med vänliga hälsningar,

 

Ewa Gouranius

 

2018-05-07

__________________________________________________________________________________

 

Simskolan 2018

Simskolan kommer att hållas under veckorna 27, 28 och 29,

måndagar - fredar.

Inskrivning måndagen den 2 juli från kl. 08.30. Avgiften är

300 kr för medlem och 400 kr för icke medlem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/Styrelsen

2018-04-26

___________________________________________________________________