Startsida

Ekonomiska föreningen

S:t Anna Skärgård

Föreningen har till ändamål

att främja de ekonomiska intressen som är gemensamma för

föreningens medlemmar i egenskap av ägare till fastigheter avstyckade från Ramsdal 7:1 i S:t Anna socken och Söderköpings kommun i Östergötlands län.

 

Dokument

Ramsdal i

S:t Anna

Skärgård

Östergötland

Sverige

Hemsidan är

uppdaterad den

22 april (Anslagstavlan)

 

Hemsidan uppdateras ständigt och vi tar tacksamt emot förslag på

förbättringar och nya idéer för att göra vår hemsida ännu bättre.

Dessa kan skickas till: propam48@hotmail.com

 

Avstängning av vattnet

Vattnet kommer att vara avstängt på måndag 23/4 mellan 09.00-15.00. Vi kommer att göra det för att kunna felsöka inläckage i avlopp. Vattnet kommer att kunna sättas igång tidigare på vissa områden, så man får prova i kranarna ibland. Det kan vara lite missfärgat men det är bara att spola då.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208-04-19

/Mattias Lindgren

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

Budgetjämförelse

Jämförelse mellam utfall och budget för räkenskapsår 2017.

Ladda ner dokumentet här.

 

/Styrelsen

2018-04-13

_______________________________________________________________

Information från Bastugruppen BIGS

BIGS har fått byggnadslov att uppföra en bastu vid gropviken. Sällskapet har till syfte att främja god bad och bastukultur för medlemmar året om i Ramsdal samt fungera som en naturlig mötesplats för unga och äldre.

Sällskapets målsättning är att uppföra och driva bastuverksamhet med närhet till havsbad.

 

BIGS har idag ca 30 medlemmar som är tillika medlemmar i Ekonomiska föreningens S:t Annas Skärgård, nedan benämnt Ramsdal Ek. Medlemmarna kommer under våren att betala en inträdesavgift på cirka 10000 kr för att

skapa ett finansiellt utrymme om ca 300 000 kr för sällskapets uppförande av bastuanläggning vid gropviken.

De som har betalt intresseavgiften om 300 kr berättigas till närvaro till det konstituerande stormötet som kommer

att avkunnas den 3 mars, men för att erhålla rösträtt som medlem skall minst 50 % (5000 kr) av inträdesavgiften/andelsvärdet (10000 kr) vara inbetalt till den 2 mars 2018 för att inte tappa tempo, resterande

del av inträdesavgiften behöver vara betald 31 maj 2018.

 

Som medlem/andelsägare i BIGS så kommer medlemmen kunna påverka och utveckla utformningen av bastuanläggningen. Boka bastun och även arrangera öppna bastutillfällen för övriga medlemmar.

 

För övriga medlemmar i Ramsdal Ek. kommer vi erbjuda ett årligt gästmedlemskap lite som Svenska Turistföreningen (STF) vilket innebär att du som fastighetsägare i Ramsdal kan lösa gästmedlemskap om ca 5-600 kr/kalenderår för

sina familjemedlemmar och gäster. Gästmedlemskapet ger dig möjlighet att nyttja vår bastuanläggning i mån av

plats och under bestämda tider i BIGS-regi. Då gästmedlemskapet gäller per kalenderår spelare det ingen roll när

man kommer med utan det gäller alltid till 31 december innevarande år.

 

Skulle ni ha missat att vi har bildat BIGS och är medlem i Ramsdal Ek. och vill bli medlem i sällskapet och stödja föreningens syfte att främja god bad- och bastukultur för medlemmar året om i Ramsdal. Då ska Ni anmäla ert

intresse på www.bigs.nu. Vi kommer att ta in ett begränsat antal medlemmar men kommer upprätta en kölista för

de som är intresserade.

 

2018-02-27

/Ralph Gelfgren och Lars Svärdström

https://sv-se.facebook.com/bastuigropviken/

_____________________________________________________________________________________________

 

Copyright ® 2015

Ekonomiska Föreningen

S:t Anna Skärgård

Ekonomiska Föreningen

S:t Anna Skärgård

725000-5308

Välkommen till vår

officiella Hemsida!