Startsida

Ekonomiska föreningen

S:t Anna Skärgård

Föreningen har till ändamål

att främja de ekonomiska intressen som är gemensamma för

föreningens medlemmar i egenskap av ägare till fastigheter avstyckade från Ramsdal 7:1 i S:t Anna socken och Söderköpings kommun i Östergötlands län.

 

Dokument

Hemsidan är

uppdaterad den

27 februari (startsidan)

Hemsidan uppdateras ständigt och vi tar tacksamt emot förslag på

förbättringar och nya idéer för att göra vår hemsida ännu bättre.

Dessa kan skickas till: propam48@hotmail.com

 

__________________________________________________________________________________________________________

Ramsdal i

S:t Anna

Skärgård

Östergötland

Sverige

Information från Bastugruppen BIGS

BIGS har fått byggnadslov att uppföra en bastu vid gropviken. Sällskapet har till syfte att främja god bad och bastukultur för medlemmar året om i Ramsdal samt fungera som en naturlig mötesplats för unga och äldre.

Sällskapets målsättning är att uppföra och driva bastuverksamhet med närhet till havsbad.

 

BIGS har idag ca 30 medlemmar som är tillika medlemmar i Ekonomiska föreningens S:t Annas Skärgård, nedan benämnt Ramsdal Ek. Medlemmarna kommer under våren att betala en inträdesavgift på cirka 10000 kr för att

skapa ett finansiellt utrymme om ca 300 000 kr för sällskapets uppförande av bastuanläggning vid gropviken.

De som har betalt intresseavgiften om 300 kr berättigas till närvaro till det konstituerande stormötet som kommer

att avkunnas den 3 mars, men för att erhålla rösträtt som medlem skall minst 50 % (5000 kr) av inträdesavgiften/andelsvärdet (10000 kr) vara inbetalt till den 2 mars 2018 för att inte tappa tempo, resterande

del av inträdesavgiften behöver vara betald 31 maj 2018.

 

Som medlem/andelsägare i BIGS så kommer medlemmen kunna påverka och utveckla utformningen av bastuanläggningen. Boka bastun och även arrangera öppna bastutillfällen för övriga medlemmar.

 

För övriga medlemmar i Ramsdal Ek. kommer vi erbjuda ett årligt gästmedlemskap lite som Svenska Turistföreningen (STF) vilket innebär att du som fastighetsägare i Ramsdal kan lösa gästmedlemskap om ca 5-600 kr/kalenderår för

sina familjemedlemmar och gäster. Gästmedlemskapet ger dig möjlighet att nyttja vår bastuanläggning i mån av

plats och under bestämda tider i BIGS-regi. Då gästmedlemskapet gäller per kalenderår spelare det ingen roll när

man kommer med utan det gäller alltid till 31 december innevarande år.

 

Skulle ni ha missat att vi har bildat BIGS och är medlem i Ramsdal Ek. och vill bli medlem i sällskapet och stödja föreningens syfte att främja god bad- och bastukultur för medlemmar året om i Ramsdal. Då ska Ni anmäla ert

intresse på www.bigs.nu. Vi kommer att ta in ett begränsat antal medlemmar men kommer upprätta en kölista för

de som är intresserade.

 

2018-02-27

/Ralph Gelfgren och Lars Svärdström

https://sv-se.facebook.com/bastuigropviken/

_____________________________________________________________________________________________

 

Fortsatt missbruk av sopsorteringsstationen!

Ramsdal har en väl fungerande sopsorteringsstation som majoriteten av oss som bor här värnar om och respekterar de regler som omgärdar den. Men fortfarande är det någon/några som dumpar hushållssopor i återvinningskärlen återkommande. Detta är inte acceptabelt och Styrelsen ser allvarligt på denna typ av miljöbrott! Men beteendet skapar även irritation och sprider en stämning av misstänksamhet bland våra medlemmar. Så till dig/er som framhärdar med att dumpa hushållssopor i återvinningskärlen vid sopsorteringen vill styrelsen säga:

 

Det är ett miljöbrott och det går inte obemärkt förbi. Du/ni ska veta att Styrelsen upptäcker de dumpade hushållssoporna. Ta ditt/ert samhälleliga ansvar nu precis som merparten av oss andra som bor härute och ta hand om dina/era egna sopor. Betala för åretrunthämtning av sopor alternativt ta med dem hem!

 

Det förekommer även då och då att någon ”diskret” lutar en uttjänt stekpanna, brödrost eller annat elektriskt avfall mot återvinningskärlen i hopp om att sopåkarna ska ta hand om det. Det fungerar inte på det sättet. Det finns välfungerande återvinningsstationer med generösa öppettider i både Valdemarsvik och i Söderköping.

 

Se nedanstående länkar:

Valdemarsvik: http://www.valdemarsvik.se/sv/Publik/Boende--Miljo/Renhallning/ Söderköping: https://www.soderkoping.se/bostad-miljo/avfall-atervinning/atervinningscentral

 

2018.02.07

/Styrelsen

_____________________________________________________________________

 

 

Fortsatt relining

Etapp 3 av Relingen av våra avloppsledningar startar 7 mars 2018.

Följande vägar och sträckor återstår:

 

Bondhagsvägen, Sågvägen, Stora Gärdet mellan pumpstationen och Sågvägen.

Strömshagsvägen, Ramsdalsvägen och Gränsvägen.

 

Total längd 2 100 meter.

Relingen beräknas ta ca. 4-5 veckor.

I samband med relingen kan lukt uppstå i husen, beroende på

polyestermaterial, detta är helt ofarligt och går att vädra ut.

 

2018-02-16

/Projektledningen

___________________________________________________________________

 

 

Skog och Mark Information

 

Gallringsarbeten:

De planerade gallringsarbetena i de produktiva delarna av vår skog, är nu genomförda. Virket har/skall borttransporteras. De rishögar som nu finns kvar kommer att ligga kvar

för torkning till 2018. Motivet för detta är ekonomiskt – vi får bättre betalt för torrt ris!

 

Den ordinarie rishögen vid Gropviken används som vanligt, om man har ris att tippa,

med begränsning till risupplagets vänstra del (den högra delen skall torka till våren).

 

Gallring/plockning av Naturvårdsområdet mellan Sågvägen och åkern startar v 44. Virke

och ris kommer att läggas upp vid det ”gamla” risupplaget mittemot Ramsdals gård.

Virket kommer att avtransporteras snarast efter genomförd gallring, men riset får ligga

kvar till våren 2018 för torkning och därmed också bättre betalning.

 

Skog och Mark hoppas de torkande rishögarna inte medför allt för stor estetisk olägenhet.

 

Enskild gallring/fällning

Den entreprenör som kommer att utföra gallring av Naturvårdsområdet kommer också

att utföra skogsarbeten av mindre omfattning på andra platser i Ramsdal, både för föreningens räkning men även till enskilda fastighetsägare.

 

Fastighets ägare kan kontakta Skog och Mark om man har behov av fälla träd på egen fastighet eller i närheten av egen tomtgräns. Skog och Mark kommer att bedöma görligheten från fall till fall.

 

Städning av stränder

Lördagen den 28 oktober genomfördes den sen tidigare aviserade städningen av våra stränder. Uppslutningen var relativt god – inklusive Skog och Mark var vi 14 st. raska och positiva deltagare. Vi delade upp oss på 3 täter med vardera en terränghjuling med släp. Städningen tog ca. 3 timmar och mynnade ut i en överfull container, en hög vid planen Lillskogsvägen samt ett antal omärkta mindre båtar.

 

Allt skräp kommer att köras till återvinning. De omhändertagna båtarna kommer att ligga kvar vid Lillskogsvägen fram till våren 2018. Om det är någon fastighetsägare som har

blivit efterklok och inser att vederbörandes båt är omhändertagen i samband med städningen, skall denne snarast höra av sig till Skog och Mark. Kvarvarande båtar kommer att auktioneras ut/säljas till våren 2018. Skog och Mark meddelar på vår hemsida när man kan börja lägga bud.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skog och Mark uppmanar de fastighetsägare som fortsatt har småbåtar (märkta) strandförvarade, att dessa vinterförvaras på annan plats än vid våra gemensamma stränder.

 

Ett Stort TACK till alla som deltog i strandstädningen!

 

2017-11-01

Styrelsen/Skog och Mark

_______________________________________________________________________

Copyright ® 2015

Ekonomiska Föreningen

S:t Anna Skärgård

Ekonomiska Föreningen

S:t Anna Skärgård

725000-5308

Välkommen till vår

officiella Hemsida!