Startsida

Dokument

Ekonomiska föreningen

S:t Anna Skärgård

Föreningen har till ändamål

att främja de ekonomiska intressen som är gemensamma för

föreningens medlemmar i egenskap av ägare till fastigheter avstyckade från Ramsdal 7:1 i S:t Anna socken och Söderköpings kommun i Östergötlands län.


Ramsdal i

S:t Anna

Skärgård

Östergötland

Sverige

Hemsidan är

uppdaterad den

 26 december

(Startsidan)

Hemsidan uppdateras ständigt och vi tar tacksamt emot förslag på

förbättringar och nya idéer för att göra vår hemsida ännu bättre.

_________________________________________________________________________________________

Information från styrelsen

 

Under tisdagen den 15 januari skickades 101 stycken fakturor ut på årets V/A-avgift till

medlemmar i föreningen. Resterande kommer att skickas de närmaste dagarna. Det

uppmärksammades då att på de 101 fakturorna används ett bankgironummer som troligen

flera medlemmar inte känner igen. Vi vill lugna er med att det är ett av föreningens

bankgironummer. På dessa fakturor står det 781-1581 medan vi i normala fall använder

5094-1004. Båda dessa bankgironummer är kopplade till föreningen och det går bra att

använda 781-1581. Vad som har hänt är att vi har bytt bokföringsprogram i januari med en

faktureringstjänst. Den hämtar automatiskt upp föreningens uppgifter på

organisationsnumret och har då tagit första bankgirouppgiften i listan.

För er information har vi även bokat datum för årsmöte, vilket sker den 18 maj. Enligt de nya

stadgarna ska motioner till årsmötet vara styrelsen tillhanda senast den 1 mars. Antingen

sänder ni dessa per e-post till ekf@ramsdal.se eller lägger de i brevlådan vid Tomtkontoret.

 

2019-01-16

_________________________________________________________

Gott Nytt År

Önskar styrelsen

_______________

Stubbfräsning


Den av Skog och Mark anlitade entreprenör för gallring av brandgator har investerat i en stubbfräs och erbjuder

medlemmar i Ramsdal att komma in med beställning om så önskas.


Vänligen kontakta entreprenören direkt:

Mikael Herau

Herau’s Röjkraft

070-366 91 03


MVH

Styrelsen/Skog och Mark

2018-10-24

_____________________________________________

Röjning och gallring av brandgator/allmänningar


Inom EKF S:t Anna Ramsdal finns det 22  sk. brandgator/allmänningar belägna mellan ett antal medlemmars fastigheter (gröna ringar på kartan nedan). De är i genomsnitt

ca. 6 meter breda och har, till viss del, hållits öppna genom medlemsarbete.


Vid en översyn har Skog och Mark konstaterat att dessa brandgator/allmänningar har växt igen och behöver röjas och gallras. Syftet är, förutom det estetiska och att man enkelt skall kunna röra sig emellan vägar och skogsområden, att skogsbruksfordon skall kunna köras till och från vår produktiva skog samt att, vid behov, räddningstjänsten får enkel access till föreningens skogsmarker om det behövs, tex. I händelse av skogsbrand.


Det är viktigt att berörda fastigheter tydligt markerar sina respektive ”tomtmarksstolpar” för att undvika intrång på privat fastighet.


Berörda fastighetsägare kan, om så önskas, få hjälp med att fälla träd och/eller röja sly på egen tomt som är i direkt anslutning till brandgata/allmänning till nettokostnad, dvs arbetskostnad minus virkesvärde. Kom också in med synpunkter om det finns önskemål om att ”spara” träd/buskar av tex. insynskäl. Hör av er i god tid! Kontaktuppgifter finns på föreningens hemsida. Arbetet är planerat att påbörjas andra halvan november 2018.

Klicka på kartan för att få större bild!


MVH

Styrelsen/Skog och Mar

2018-10-03

______________________________________________________________________


Årsmötesprotokoll och protokoll från extrastämman

Nu har vi fått samtycke av alla som nämns i årsmötesprotokollet samt

extrastämman och kan därmed lägga det nu på vår hemsida!


Här kan du ladda ner årsmötesprotokollet.

Här kan du ladda ner protokollet från extrastämman.


2018-07-09

/Styrelsen

________________________________________________________

Samtycke enligt personuppgiftslagen


Den 25 maj 2018 ersätts personuppgiftslagen med dataskyddsförordningen, GDPR


Ekonomiska föreningen S:t Anna Skärgård informerar på detta sätt hur vi behandlar dina personuppgifter som medlem i föreningen. 


Vi är enligt Lagen (1987:667) om ekonomisk förening skyldig att behandla personuppgifter om dig i ett register som vi använder för att kunna kalla dig som behörig medlem till medlemsmöten och för att kunna administrera föreningens fakturor.


De uppgifter vi samlar in och behandlar för medlemmar är namn, adress, telefonnummer, mejladresser och husbeteckning. 


För styrelsemedlemmar gäller även utöver ovanstående för Bolagsverkets och bankens räkning även personnummer. 


Viktigt att veta är att medlemsuppgifterna bara behandlas av oss inom föreningen. 


Du har enligt 26§ personuppgiftslagen (1998:204) rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftlig undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att enligt 28§ personuppgiftslagen begära rättelse i fråga om personuppgifter som behandlar om dig.


Ekonomiska Föreningen     

S:t Anna Skärgård

725000-5308


2018-05-08

__________________________________________________________________________

Copyright ® 2015

Ekonomiska Föreningen

S:t Anna Skärgård

Ekonomiska Föreningen

S:t Anna Skärgård

725000-5308

Välkommen till vår

officiella Hemsida!