Startsida

Ekonomiska Föreningen

S:t Anna Skärgård

725000-5308

Ekonomiska föreningen

S:t Anna Skärgård

Föreningen har till ändamål

att främja de ekonomiska intressen som är gemensamma för

föreningens medlemmar i egenskap av ägare till fastigheter avstyckade från Ramsdal 7:1 i S:t Anna socken och Söderköpings kommun i Östergötlands län.

 

Dokument

Copyright ® 2015

Ekonomiska Föreningen

S:t Anna Skärgård

Välkommen till vår

officiella Hemsida!

Hemsidan är

uppdaterad den

26 juli

(Startsidan)

Hemsidan uppdateras ständigt och vi tar tacksamt emot förslag på

förbättringar och nya idéer för att göra vår hemsida ännu bättre.

Dessa kan skickas till: propam48@hotmail.com

_________________________________________________________________________________________

 

Eldningsförbud

Styrelsen har fått information om att det trots det totala eldningsförbudet grillas i området. Vi vill därför uppmana alla att ta del av Länsstyrelsens information (se nedan) och be dem som ser att någon grillar att våga säga ifrån!

 

På grund av den extrema torka och brandrisk som råder i Östergötlands län har Länsstyrelsen Östergötland beslutat att utöka nuvarande eldningsförbud från och med den 25 juli.

 

Eldningsförbud i hela Östergötlands län råder sedan tidigare. Nu är det även förbjudet att nyttja alla typer av grillar (kol/gasol/el), stormkök och liknande. Detta beslut gäller samtliga kommuner i Östergötlands län och omfattar alla platser, inklusive egen tomt. Förbudet gäller tills ny information kommer.

 

För mer information:

 

https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/om-lansstyrelsen-i-ostergotland/nyheter-och-press/nyheter---ostergotland/2018-07-25-skarpt-eldningsforbud-i-ostergotlands-lan.html

 

2018-07-26

______________________________________________________

 

Ramsdal i

S:t Anna

Skärgård

Östergötland

Sverige

Vattentillgång - Vattenförbrukning

Vid mätning av vattentillgången i vatten- källor 20/7, så ger

samtliga sju källor en kapacitet av ca. 250 m3/dygn.

Vattenförbrukningen är ca 130 m3/dygn. Vi har således fortfarande

en marginal, men den kan förändras snabbt, med tanken på torkan.

 

/VA-gruppen

2018-07-20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________

Årsmötesprotokoll och protokoll från extrastämman

Nu har vi fått samtycke av alla som nämns i årsmötesprotokollet samt

extrastämman och kan därmed lägga det nu på vår hemsida!

 

Här kan du ladda ner årsmötesprotokollet.

Här kan du ladda ner protokollet från extrastämman.

 

2018-07-09

/Styrelsen

________________________________________________________

Bokbussens turlista

Ladda ner information om bokbussens tider här!

 

2018-05-26

__________________________________________________________

KABELUTSÄTTNING

 

I samband med ip-onlys och eon`s schaktarbeten i Ramsdal är det viktigt att egna kablar markeras.

 

Behjälplig är Mattias 070-5517875

 

2018-05-10

Styrelsen

_______________________________________________________________

 

Samtycke enligt personuppgiftslagen

 

Den 25 maj 2018 ersätts personuppgiftslagen med dataskyddsförordningen, GDPR

 

Ekonomiska föreningen S:t Anna Skärgård informerar på detta sätt hur vi behandlar dina personuppgifter som medlem i föreningen.

 

Vi är enligt Lagen (1987:667) om ekonomisk förening skyldig att behandla personuppgifter om dig i ett register som vi använder för att kunna kalla dig som behörig medlem till medlemsmöten och för att kunna administrera föreningens fakturor.

 

De uppgifter vi samlar in och behandlar för medlemmar är namn, adress, telefonnummer, mejladresser och husbeteckning.

 

För styrelsemedlemmar gäller även utöver ovanstående för Bolagsverkets och bankens räkning även personnummer.

 

Viktigt att veta är att medlemsuppgifterna bara behandlas av oss inom föreningen.

 

Du har enligt 26§ personuppgiftslagen (1998:204) rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftlig undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att enligt 28§ personuppgiftslagen begära rättelse i fråga om personuppgifter som behandlar om dig.

 

Ekonomiska Föreningen

S:t Anna Skärgård

725000-5308

 

2018-05-08

__________________________________________________________________________