Startsida

Ekonomiska Föreningen

S:t Anna Skärgård

725000-5308

Ekonomiska föreningen

S:t Anna Skärgård

Föreningen har till ändamål

att främja de ekonomiska intressen som är gemensamma för

föreningens medlemmar i egenskap av ägare till fastigheter avstyckade från Ramsdal 7:1 i S:t Anna socken och Söderköpings kommun i Östergötlands län.

 

Dokument

Copyright ® 2015

Ekonomiska Föreningen

S:t Anna Skärgård

Välkommen till vår

officiella Hemsida!

Ramsdal i

S:t Anna

Skärgård

Östergötland

Sverige

Hemsidan är

uppdaterad den

21 juni

(Startsidan + Anslagstavlan)

Hemsidan uppdateras ständigt och vi tar tacksamt emot förslag på

förbättringar och nya idéer för att göra vår hemsida ännu bättre.

Dessa kan skickas till: propam48@hotmail.com

_________________________________________________________________________________________

Ramsdals Fotbollsskola!

Fotbollsskolan börjar tisdagen den 3 juli och avslutas med grillfest den 26 juli.

De tre första veckorna kör vi tisdag, onsdag, torsdag. (3 – 19 juli).

Den fjärde veckan kör vi även på måndag. Alltså fyra träningstillfällen! (23 – 26 juli).

 

Tid: Alltid 17.00 – 18.30

Plats: Fotbollsplanen

 

OBS! Tyvärr kan vi inte genomföra fotbollsträning för de mindre barnen under

den andra veckan (9 – 12 juli) på grund av brist på fotbollsledare.

 

2018-06-21

/Fritidsgruppen

 

Mats Sternhag & Tomas Nilsson/Fritidsgruppen

Mobil: 070 52 02 998 mejl: matssternhag@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________

Simskolan 2018

Simskolan kommer att hållas under veckorna 27, 28 och 29,

måndagar - fredar.

Inskrivning måndagen den 2 juli från kl. 08.30. Avgiften är

300 kr för medlem och 400 kr för icke medlem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/Styrelsen

2018-04-26

___________________________________________________________________

Yoga i Ramsdal

Unna dig en härlig blandning av rörlighet, styrka, meditation & avslappning i Ramsdals vackra skärgårdsnära natur!

 

Läs mer om detta här!

 

2018-06-21

/Fritidsgruppen

___________________________________________________________

Glad midsommar

Läs mer här!

 

2018-06-19

/Mats Sternhag

__________________________________________________

Rundflyg helikopter

Läs mer om detta här!

 

2018-06-19

____________________________________________________________________

Vattensituationen inför midsommar

Styrelsen vill återigen uppmana boende med gäster i Ramsdal att hushålla med vattnet – särskilt under midsommarhelgen som vi av erfarenhet vet anstränger vattenverket. Nedan råd och information är hämtad från www.krisinformation.se

 

Brist på vatten är mycket allvarligare än brist på mat. Här finns information om vad du kan göra om din kommun drabbas av vattenbrist.

 

* Diska inte under rinnande vatten.

 

* Diska med full maskin och välj eco-program.

 

* Ta korta duschar.

 

* Bada inte badkar.

 

* Använd snålspolande duschmunstycke.

 

* Stäng av vattnet i duschen när du tvålar in dig.

 

* Stäng av kranen när du borstar tänderna.

 

* Byt ut packningar i droppande kranar och läckande toalettstolar.

 

* Samla regnvatten och använd till trädgårdsbevattning.

 

* Tvätta bara bilen hos en biltvätt där smutsigt vattnet samlas upp, renas och återanvänds.

 

Enligt information på SMHI:s hemsida beräknar man att grundvattennivåerna i vårt område ligger på ungefär normal nivå, till skillnad mot sommaren 2016 och 2017. Vi vill trots detta uppmana till att hushålla med vattnet!

 

/Styrelsen

2018-06-11

___________________________________________________________________________

 

Information från styrelsen

 

Maj har varit en rekordvarm och torr månad och juni ser ut att fortsätta så. Därmed är det extra viktigt att alla känner till att det är bevattningsförbud. Vi vill helst inte återuppleva vattenstopp och påfyllning av vattenmagasin med tankbilar igen. Alla ni som ser att grannarna vattnar gräsmattor, tvättar bilar, tak och altaner – var schyssta och upplys dem om bevattningsförbudet! Vi måste hushålla med vårt dricksvatten.

 

Fritidsgruppen har även beskrivit på hemsidan om nya bryggor i Sandfjärden och den populära fotbollsskolan – de som vill hjälpa till, hör av er till Tomas Nilsson eller Mats Sternhag. Fritidsgruppen har även fått i uppdrag av styrelsen att förändra vårt toalettinnehav! Idag äger föreningen två toaletter placerade i Gropviken och Sandfjärden. Med anledning av att den i Gropviken är trasig, och att städning och påfyllning av dessa har legat som ett medlemsarbete på vissa vägar (vilket inte har varit ett attraktivt arbete och belastat några mer än andra) har styrelsen beslutat att istället hyra in toaletter 3 månader per år. Det innebär att vår entreprenör Mattias håller uppsikt på dem när han ändå klipper gräs och att vi får nya fräscha toaletter varje år. Leverans i år sker den 14 juni.

 

Jag har tidigare beskrivit att arrangemanget av midsommar i år sköts av endast cirka 15 familjer på totalt tre vägar – så litet är intresset för att hålla traditionen vid liv. Jag har också

efterlyst intresserade medlemmar som vill starta en festkommitté för att arrangera Valborg och midsommar, men ingen har hört av sig. Enligt uppgift har heller ingen tagit upp frågan på Facebook, Ramsdalsgruppen, vilket får mig och styrelsen att förstå att arrangemanget riskerar att försvinna. Många av oss som har vuxit upp i Ramsdal och firat midsommar här kommer såklart att sakna det!

 

Till slut vill jag som ordförande informera om ordinarie årsmötesprotokoll – många har efterlyst detta och Pentti Mäkilä har beskrivit att vi inte fått samtycke från alla som förekommer med namn i protokollet. Det innebär att vi inte får publicera på hemsidan.

Tyvärr hamnade detta i skymundan när både den nya dataskyddsförordningen skulle träda

i kraft och vi samtidigt fick en ny ordförande och en ny sekreterare. I efterhand kan man tycka att om årsmötesprotokollet blivit klart snabbare hade vi hunnit publicera på hemsidan. Men jag som ordförande tar konsekvensen av att det tog tid att ”ta över” och ska under semestern åka runt i Ramsdal till de som har sitt namn i ordinarie årsmötesprotokoll och få deras skriftliga samtycke så ska detta i efterhand kan publiceras på hemsidan. Något postutskick kommer jag inte att medge då kostnaderna för medlemmarna påverkas negativt. Vid den extra årsstämman den 16 juni har jag med cirka 80 uppkopierade exemplar för de som är särskilt ivriga. Jag har även tagit fram en samtyckesblankett som alla som har en roll, och därmed kommer att förekomma i kommande protokoll, på årsmöten (ex mötesordförande, sekreterare, justerare) ska skriva under innan de lämnar mötet. Jag har även beslutat att motioner som medlemmar lämnar till styrelsen inför ordinarie årsmöten

ska avidentifieras vid publicering. Med detta hoppas vi att dataskyddsförordningen inte stör viktiga handlingar, såsom årsmöteshandlingar och protokoll, mer.

 

 

Med förhoppning om en skön sommar i Ramsdal!

 

/Ewa Gouranius, ordförande

 

Uppdaterad info med anledning av felinformation

2018-06-03

_________________________________________________________________________

Bokbussens turlista

Ladda ner information om bokbussens tider här!

 

2018-05-26

__________________________________________________________

KABELUTSÄTTNING

 

I samband med ip-onlys och eon`s schaktarbeten i Ramsdal är det viktigt att egna kablar markeras.

 

Behjälplig är Mattias 070-5517875

 

2018-05-10

Styrelsen

_______________________________________________________________

 

Samtycke enligt personuppgiftslagen

 

Den 25 maj 2018 ersätts personuppgiftslagen med dataskyddsförordningen, GDPR

 

Ekonomiska föreningen S:t Anna Skärgård informerar på detta sätt hur vi behandlar dina personuppgifter som medlem i föreningen.

 

Vi är enligt Lagen (1987:667) om ekonomisk förening skyldig att behandla personuppgifter om dig i ett register som vi använder för att kunna kalla dig som behörig medlem till medlemsmöten och för att kunna administrera föreningens fakturor.

 

De uppgifter vi samlar in och behandlar för medlemmar är namn, adress, telefonnummer, mejladresser och husbeteckning.

 

För styrelsemedlemmar gäller även utöver ovanstående för Bolagsverkets och bankens räkning även personnummer.

 

Viktigt att veta är att medlemsuppgifterna bara behandlas av oss inom föreningen.

 

Du har enligt 26§ personuppgiftslagen (1998:204) rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftlig undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att enligt 28§ personuppgiftslagen begära rättelse i fråga om personuppgifter som behandlar om dig.

 

Ekonomiska Föreningen

S:t Anna Skärgård

725000-5308

 

2018-05-08

__________________________________________________________________________