Startsida

Ekonomiska Föreningen

S:t Anna Skärgård

725000-5308

Ekonomiska föreningen

S:t Anna Skärgård

Föreningen har till ändamål

att främja de ekonomiska intressen som är gemensamma för

föreningens medlemmar i egenskap av ägare till fastigheter avstyckade från Ramsdal 7:1 i S:t Anna socken och Söderköpings kommun i Östergötlands län.

 

Dokument

Copyright ® 2015

Ekonomiska Föreningen

S:t Anna Skärgård

Välkommen till vår

officiella Hemsida!

Hemsidan är

uppdaterad den

20 juli

(Startsidan)

Hemsidan uppdateras ständigt och vi tar tacksamt emot förslag på

förbättringar och nya idéer för att göra vår hemsida ännu bättre.

Dessa kan skickas till: propam48@hotmail.com

_________________________________________________________________________________________

Ramsdal i

S:t Anna

Skärgård

Östergötland

Sverige

Vattentillgång - Vattenförbrukning

Vid mätning av vattentillgången i vatten- källor 20/7, så ger

samtliga sju källor en kapacitet av ca. 250 m3/dygn.

Vatten förbrukningen är ca 130 m3/dygn. Vi har således fortfarande en marginal, men den kan förändras snabbt, med tanken på torkan.

 

/VA-gruppen

2018-07-20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________

Årsmötesprotokoll och protokoll från extrastämman

Nu har vi fått samtycke av alla som nämns i årsmötesprotokollet samt

extrastämman och kan därmed lägga det nu på vår hemsida!

 

Här kan du ladda ner årsmötesprotokollet.

Här kan du ladda ner protokollet från extrastämman.

 

2018-07-09

/Styrelsen

________________________________________________________

Ramsdals Fotbollsskola! (ny information!)

 

Fotbollsskolan börjar tisdagen den 3 juli och avslutas med grillfest den 26 juli.

De tre första veckorna kör vi tisdag, onsdag, torsdag. (3 – 19 juli).

Den fjärde veckan kör vi även på måndag. Alltså fyra träningstillfällen! (23 – 26 juli).

 

Tid: Alltid 17.00 – 18.30

Plats: Fotbollsplanen

 

OBS! Nu har det löst sig!

Nu finns det fotbollstränare även för de yngre barnen v. 28 (10,11 och 12 juli)!

Så välkommen alla smålirare!

 

2018-07-04

/Fritidsgruppen

 

Mats Sternhag & Tomas Nilsson/Fritidsgruppen

Mobil: 070 52 02 998 mejl: matssternhag@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________

Simskolan 2018

Simskolan kommer att hållas under veckorna 27, 28 och 29,

måndagar - fredar.

Inskrivning måndagen den 2 juli från kl. 08.30. Avgiften är

300 kr för medlem och 400 kr för icke medlem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/Styrelsen

2018-04-26

___________________________________________________________________

Yoga i Ramsdal

Unna dig en härlig blandning av rörlighet, styrka, meditation & avslappning i Ramsdals vackra skärgårdsnära natur!

 

Läs mer om detta här!

 

2018-06-21

/Fritidsgruppen

___________________________________________________________

Rundflyg helikopter

Läs mer om detta här!

 

2018-06-19

____________________________________________________________________

Bokbussens turlista

Ladda ner information om bokbussens tider här!

 

2018-05-26

__________________________________________________________

KABELUTSÄTTNING

 

I samband med ip-onlys och eon`s schaktarbeten i Ramsdal är det viktigt att egna kablar markeras.

 

Behjälplig är Mattias 070-5517875

 

2018-05-10

Styrelsen

_______________________________________________________________

 

Samtycke enligt personuppgiftslagen

 

Den 25 maj 2018 ersätts personuppgiftslagen med dataskyddsförordningen, GDPR

 

Ekonomiska föreningen S:t Anna Skärgård informerar på detta sätt hur vi behandlar dina personuppgifter som medlem i föreningen.

 

Vi är enligt Lagen (1987:667) om ekonomisk förening skyldig att behandla personuppgifter om dig i ett register som vi använder för att kunna kalla dig som behörig medlem till medlemsmöten och för att kunna administrera föreningens fakturor.

 

De uppgifter vi samlar in och behandlar för medlemmar är namn, adress, telefonnummer, mejladresser och husbeteckning.

 

För styrelsemedlemmar gäller även utöver ovanstående för Bolagsverkets och bankens räkning även personnummer.

 

Viktigt att veta är att medlemsuppgifterna bara behandlas av oss inom föreningen.

 

Du har enligt 26§ personuppgiftslagen (1998:204) rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftlig undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att enligt 28§ personuppgiftslagen begära rättelse i fråga om personuppgifter som behandlar om dig.

 

Ekonomiska Föreningen

S:t Anna Skärgård

725000-5308

 

2018-05-08

__________________________________________________________________________