Startsida

Ekonomiska Föreningen

S:t Anna Skärgård

725000-5308

Ekonomiska föreningen

S:t Anna Skärgård

Föreningen har till ändamål

att främja de ekonomiska intressen som är gemensamma för

föreningens medlemmar i egenskap av ägare till fastigheter avstyckade från Ramsdal 7:1 i S:t Anna socken och Söderköpings kommun i Östergötlands län.

 

Dokument

Copyright ® 2015

Ekonomiska Föreningen

S:t Anna Skärgård

Välkommen till vår

officiella Hemsida!

Hemsidan är

uppdaterad den

19 september

(Startsidan)

Hemsidan uppdateras ständigt och vi tar tacksamt emot förslag på

förbättringar och nya idéer för att göra vår hemsida ännu bättre.

Dessa kan skickas till: propam48@hotmail.com

_________________________________________________________________________________________

Ramsdal i

S:t Anna

Skärgård

Östergötland

Sverige

Upptagning av bafbryggor

Nu är det dags för upptagning av badbryggorna i Sandfjärden!

Vi behöver din hjälp för detta arbete. Upptagningen sker med

start på söndag den 23 september klockan 9:00

 

Fritidsgruppen:

/Tomas Nilsson & Mats Sternhag

 

2018-09-17

_______________________________________________________

Information från BIGS

Ladda information från bastugruppen BIGS här.

 

2018-09-07

___________________________________________________________________________

 

Angående slutbesiktning efter grävning för fiber

Eftersom bredbandsarbetena och Eon:s arbete ej är färdigställda, har vi

i samråd beslutat följa vårt avtal. Det innebär att slutbesiktning av båda projekten kommer att ske i mitten av oktober.

 

 

 

2018-09-05

 

Enligt uppdrag

Roland Johansson

__________________________________________________________

Rekordsommaren 2018 går mot sitt slut!

Den fantastiska sommaren 2018 för oss semesterfirare är snart över. För våra bönder blev den dock en katastrof. Hoppas på fortsatt värme och regn så att den tredje slåttern av foderväxter blir bra så att bristen på vinterfoder reduceras. Skolarna börjar denna vecka och nästa och i Ramsdal kan vi nu sammanfatta sommarens fritidsaktiviteter.

 

Simskolan:

Hela 28 barn och ungdomar deltog i årets simskola och tog simmärken i alla möjliga valörer. Simskolan hölls måndag – fredag under tre veckor. De föräldrar som Tomas och jag pratat med öser beröm över simskolan som sådan men fram för allt till de fantastiska simlärarna.

 

Fotbollsskolan:

Skolan hölls traditionsenligt under de 4 juliveckorna. Trots den tropiska hettan så medverkade mellan 17 och 27 barn och ungdomar vid varje träningstillfälle som varade en och halv timma. En stor eloge till alla hängivna fotbollstränare som med stort engagemang skapar en härlig inkluderande stämning på plan! I år har vi även haft 3 barn/ungdomar som tränare! Säsongen avslutades med fotbollsbrännboll och bullkalas. Eldningsförbudet gjorde att det inte blev någon grillning. Inga allvarligare skador drabbade de unga lirarna i år. Fotbollsledaren vittnar om hur viktig fotbollsskolan är för att barn och ungdomar i Ramsdal ska knyta kontakt med varandra. Kontakter som medför att man hittar varandra vid badplatser och i andra sammanhang.

 

Yogaträning:

 

 

En nyhet för i år var aktivitet för de vuxna i Ramsdal var Yogaträning. För dig som blandar ihop Yogameditation och Yogaträning så vill jag framhålla att Yogaträning är just träning! Programmet leds av en professionell Yogatränare och innehåller rörlighets-, styrke-, och balansträning i klassiska Yogapositioner. Stort fokus läggs på andningens betydelse för att få ut rörelserna och skapa lugn. Passen avslutas med avslappningsövningar. Skrivits en hel del i NT om Yogaträning där personer som ofta tränar tuffa pass för att förbättra cirkulationen gärna går på Yogaträning för att öka sin rörlighet. Hela 30 personer deltog i årets två träningstillfällen. Denna aktivitet kommer att erbjudas även nästa år!

 

Badplatserna:

Denna heta sommar har Ramsdals badplatser varit väldigt frekventerade. Tyvärr kunde vi inte inviga de nyinköpta badbryggorna till Sandfjärden på grund av försenad leverans. Men de finns där till nästa år! Detta medförde att Tomas och jag hade fyra utryckningar för att reparera fram för allt brustna bräder i bryggorna. Vi kunde däremot inviga det lilla hopptornet med svikt i Gropviken! En attraktion som vi tror ökade badandet i Gropviken.

 

2018-08-17

/Tomas Nilsson & Mats Sternhag

 

________________________________________________________

Årsmötesprotokoll och protokoll från extrastämman

Nu har vi fått samtycke av alla som nämns i årsmötesprotokollet samt

extrastämman och kan därmed lägga det nu på vår hemsida!

 

Här kan du ladda ner årsmötesprotokollet.

Här kan du ladda ner protokollet från extrastämman.

 

2018-07-09

/Styrelsen

________________________________________________________

Samtycke enligt personuppgiftslagen

 

Den 25 maj 2018 ersätts personuppgiftslagen med dataskyddsförordningen, GDPR

 

Ekonomiska föreningen S:t Anna Skärgård informerar på detta sätt hur vi behandlar dina personuppgifter som medlem i föreningen.

 

Vi är enligt Lagen (1987:667) om ekonomisk förening skyldig att behandla personuppgifter om dig i ett register som vi använder för att kunna kalla dig som behörig medlem till medlemsmöten och för att kunna administrera föreningens fakturor.

 

De uppgifter vi samlar in och behandlar för medlemmar är namn, adress, telefonnummer, mejladresser och husbeteckning.

 

För styrelsemedlemmar gäller även utöver ovanstående för Bolagsverkets och bankens räkning även personnummer.

 

Viktigt att veta är att medlemsuppgifterna bara behandlas av oss inom föreningen.

 

Du har enligt 26§ personuppgiftslagen (1998:204) rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftlig undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att enligt 28§ personuppgiftslagen begära rättelse i fråga om personuppgifter som behandlar om dig.

 

Ekonomiska Föreningen

S:t Anna Skärgård

725000-5308

 

2018-05-08

__________________________________________________________________________