Portalen

Välkommen till vår officiella
Hemsida!

Vår Förening

Ekonomiska föreningen
S:t Anna Skärgård
Föreningen har till ändamål att främja de ekonomiska intressen som är gemensamma för
föreningens medlemmar i egenskap av ägare till fastigheter avstyckade från Ramsdal 7:1 i S:t Anna socken och Söderköpings kommun i Östergötlands län.

Dokument

 

 

     2014

 • Vattenrapport 24/9
 • Vattenrapport 30/6
 • Vattenrapport 26/3


 • Sandfjärden vattenprov
 • Gropviken vattenprov
 • Sandfjärden vattenprov
 • Gropviken vattenprov

   

 • Årsmötesprotokoll


   

        2013

   

       

 •  

    

  Ramsdal i
  S:t Anna
  Skärgård
  Östergötland
  Sverige  Hemsidan är
  uppdaterad
  den 6 januari
  (Startsidan)

   

     
     

         Hemsidan uppdateras ständigt och vi tar tacksamt emot förslag på
  förbättringar och nya idéer för att göra vår hemsida ännu bättre.
  Dessa kan skickas till:
  propam48@hotmail.com 
   
          ____________________________________________________________________________________________________________

   

   

  Uppgrävning av Grindviksvägen etapp2
  Efter filmning så har vi hittat flera skador på avloppsledningarna som måste åtgärdas. Mindre
  fel har redan åtgärdats men nu måste en sträcka
  av ledningen bytas. Även vissa vattenventiler kommer att bytas när vägen är uppgrävd. Det innebär närmast att Grindviksvägen kan vara blockerad dagtid när grävarbeten pågår, men vi kommer att göra vårt bästa för att minimera störningarna. Under helgerna beräknas vägen
  vara någorlunda framkomlig men troligen ojämn
  och gropig.

  Arbetet beräknas börja måndag 12/1 och fortsätta till slutet av januari med uppehåll under helgerna. Om vädret försämras kan arbetet komma att avbrytas tills förhållandena har förbättrats.


  2015-01-05
  /VA-gruppen

  ________________________________________

  Angående vår hemsida

  För närvarande håller vår webbansvarig på att förnya Ramsdals hemsida med hjälp av webbleverantörens
  nya editeringsfunktion.

  Hemsidan kommer att ha ungefär samma utseende/mall som idag, men den nya webbeditorn ger många fler och förbättrade funktioner för skapandet av våra hemsidor.
  Bl.a. kommer hemsidan att kunna visas även i en mobil
  och innehålla olika bildvisningsfunktioner.


  Nya hemsidan lanseras inom kort, men arbetet med att modernisera vår hemsida fortsätter även under januari
  och februari.


  2015-01-06
  /Webbansvarig

  ________________________________________

  Hantering av sopor och avfall i Ramsdal
  Eftersom föreningen på grund av områdets storlek är skyldig att tillhandahålla en återvinningsstation för tidningspapper, kartong, mjukplast, hårdplast, metall- och glasförpackningar, har vi placerat en returpunkt vid garaget vid Tomtkontoret.

  Minnesgoda medlemmar kommer ihåg att återvinnings-stationen ursprungligen placerades vid Dala men att vi tvingades flytta den eftersom alltför många placerade hushållsavfall och allsköns skräp både i tunnorna avsedda
  för ovanstående återvinningsprodukter och på marken däromkring.

  Tyvärr kan vi konstatera att historien upprepar sig. Alltfler medlemmar har börjat dumpa sitt hushållsavfall antingen i tunnorna avsedda för helt annat avfall eller ännu värre direkt på marken.


  Så här vill vi inte ha det vid återvinningsstationen!

  Detta är givetvis absolut förbjudet men bortsett från detta är det synnerligen illojalt mot de medlemmar som bor på Hästhagsvägen och Storskogsvägen och som har ansvaret för att hålla rent och snyggt på vår återvinningsstation.

  Föreningen har ingen skyldighet att tillhandahålla gemensam mottagning av hushållssopor. Det är varje fastighetsägares ansvar och skyldighet att träffa avtal med Söderköpings kommun om antingen sommar- eller åretrunthämtning av hushållssopor. Om man väljer att enbart betala för sommarhämtning har man inget val utan man måste ta med sig sina hushållssopor hem till den ordinarie bostadsadressen.

  Styrelsen kommer att vidta nödvändiga åtgärder för att beivra fortsatta överträdelser.


  2014-12-09
  /Styrelsen
  _______________________________________


    
   

  Copyright ® 2011 Ekonomiska Föreningen
  S:t Anna Skärgård
   
  Ekonomiska Föreningen
  S:t Anna Skärgård