Portalen

Välkommen till vår officiella
Hemsida!

Samarbetspartners

Dokument

 

 

 

VA/Miljö Ramsdal Projektet
Planering och uppbyggnad är ett Leaderprojekt drivet av S:t Anna Skärgårds Ekonomiska Förening med
stöd av Kustlandet, Söderköpings kommun och Länsstyrelsen.________________________________________________
 
 
Etapp tre i VA/Miljö-projektet har påbörjats
Etapp tre, utbyggnad av avloppssystemet, är det tredje steget i VA/Miljö-projektet och drogs igång
den 1 november 2012. Projektet kommer att genomföras i två omgångar med start vid Rödmossevägen
och Storskogsvägen och senare under hösten 2013 vid Fiskarhagsvägen och Lillskogsvägen.
Informationsbrev om detta och lånefinansieringsplan har skickats till de berörda fastighetsägare tidigare
under hösten 2012.
 
Totalt berörs 81 fastigheter och stängning av vägar måste göras under arbetet. 

Storskogsvägen och Rödmossevägen Byggtid : 2012-11-01 - 2013 -01-15.

Fiskarhagsvägen och Lillskogsvägen Byggtid : 2013-10-01 - 2014-01-01.

 

 

 

 

       
Roland Johansson är projektledare även för etapp tre i VA/Miljö-projektet.
 
   
Grävnings- och sprängningsarbeten vid Rödmossevägen har startat. Bilderna är tagna den 11 november.


 

Styrelsen är projektansvarig och Roland Johansson är projektledare. Grävningsarbeten, bergssprängning, rörläggning, grusleveranser m.m. har lagts på olika entreprenörer.
_____________________________________________

Latrintömning
Latrintömning kan göras vid reningsverket, se bild.


__________________________________________________________________
 

Renovering av avloppssystemet
Relining går ut på att man belägger de befintliga rören med en glasfiberstrumpa.

Bilder från reliningens tre faser: Spolning/rengörning, inspektion av rören med en kamera och relining.
Arbetet har nu genomförts och avslutades under vecka 26.

Spolning och rengörning                                                  Inspektion av rören med hjälp av en kamera
   
 

Glasfiberstrumpa                                                            Relining med glasfiberstrumpan

   

  

__________________________________________________________________

 

Invigning av reningsverket

Invigning av reningsverket gjordes lördagen den 19 maj 2012. Invigningstalet hölls av Söderköpings kommunalråd
Magnus Berge. Han utförde även den traditionella bandklippningen assisterande av projektansvarig Karl-Erik Stober
och projektledare Roland Johansson.

   

Roland Johansson, Magnus Berge, Ingemar Andersson och                  Besökare vid invigningen
Karl-Erik Stober.


Kustlandets representant vid invigningen var Ingemar Andersson. Många kom och såg det nya reningsverket i drift vid invigningen.

Mattias Lindgren, jour och driftansvarig bl.a. för reningsverket, berättade om hur anläggningen fungerar och besvarade besökarnas många nyfikna frågor.

          
Nya reningsverket.

__________________________________________________________________
 
Emendo utbildar personal
   
 
Slutbesiktning av Reningsverket är gjord med Godkänt resultat
    
 
 
Projekt del 2 har startat. Plats: Odlet
            
 
_________________________________________________________________________
 
2012-01-20
Biotankar på plats                                                          Ljus interiör   

Kommun och Emedo (leverantör) nöjda
 
2011-12-16          
Dessa dunkar skall hantera Bio-rening. Kommer snart att "begravas"
Första tanken på plats!
  
 
2011-12-08 Taket på plats!
 
2011-11-27
Snart är takstolarna på                                                   Uppdaterad interiör
   
 
2011-11-09 Nya Tankar på plats!
  

2011-10-29

 
Kvävgastankar och cedminteringstank samt sprängning av sten för att ge plats för kvävetankar.
Materielleverans från Norge.
  

  
 
Problemet och resultatet:
 
 
 
2011-10-12
Besök av vår entreprenör / leverantör EMENDO, tillsynes mycket nöjd..
   
 
  
 
  
 
 
2011-09-30
1 Grunden klar
2 Materiel på plats
3 Armering klar
4 Första betongen
5 Fortsatt gjutning
  
 
  
                                                                  
  
 
Ett ordentligt steg framåt i projektet. Start av ideellt arbete! 2011-08-08
    
 

Första Spadtagen - http://www.nt.se/soderkoping/artikel.aspx?articleid=7036575

Vi är på G - Nu har bygget vid reningsverket börjat. Med anledning av detta så kommer det bli ökad trafik dagtid på Nyalundsvägen.

 

 

 

 
Copyright ® 2011 Ekonomiska Föreningen
S:t Anna Skärgård
 
Ekonomiska Föreningen
S:t Anna Skärgård